Drömfångarna

Vi erbjuder en trygg behandlingsmiljö för unga inom psykosocial problematik

Vård

För oss är det viktigt att den unge är delaktig och har inflytande över sin tillvaro och förstår varför han är placerad hos oss. Tillsammans med den unge sätter vi upp tydliga mål i en genomförandeplan som utgår från vårdplanen.

Boende

Ett HVB-hem för pojkar mellan 14–18 år med psykosocial problematik enligt SoL och LVU. Vi arbetar bl. a med utagerande beteende, neuropsykiatriska problem, kriminalitet m.m.

Individ & Familj

Vid inskrivning kartlägger vi behov och resurser. Vi skapar en tidslinje och nätverkskarta tillsammans med ungdomen och andra enskilda människor som är viktiga i ungdomens nätverk. Målet är att ungdomen skall komma hem igen!

Alltid där - oavsett vad

Kontakta oss idag