Om Oss

Om Oss

Drömfångarna erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem för pojkar mellan 14–18 år med psykosocial problematik enligt SoL och LVU. Vi arbetar bl. a med utagerande beteende, neuropsykiatriska problem, kriminalitet som livsstil, skola, familj, begynnande missbruk och övergrepp, oftast i en multiproblematik med flera av nämnda områden. 

Våra stödinsatser är anpassade utifrån individens behov och kvalifikationer där det primära målet är att på ett kvalitativt och professionellt sätt vägleda individen mot en framtid med kontrollerbar psykosocialt liv samt ett liv utan missbruk och kriminalitet. 

Genom att erbjuda en trygg hemmiljö identifierar vi och höja varje enskild individs självkänsla och självmedvetenhet så denne kan nå sin fulla potential.

Metod

För oss är det viktigt att den unge är delaktig och har inflytande över sin tillvaro och förstår varför han är placerad hos oss. Tillsammans med den unge sätter vi upp tydliga mål i en genomförandeplan som utgår från vårdplanen.

Valet av behandlingsmetod bygger på vår långa erfarenhet och breda kompetens. Vi individanpassar lösningar och skapar strategier för den unges individuellas behov. Verksamheten bygger på aktuell evidensbaserad behandlingsmetodik som utgår från Miljöterapeutiska insatser, Systemterapi, Familjearbete, KBT, MI, RePulse och ART.

Vid inskrivning kartlägger vi behov och resurser. Vi skapar en tidslinje och nätverkskarta tillsammans med ungdomen och andra enskilda människor som är viktiga i ungdomens nätverk.